Avocat Tunaru si asociatii, asistenta si reprezentare cauze: civile, comerciale, dreptul muncii, dreptul familiei, drept administrativ-fiscal

Avocat, cabinet avocatura barou Bucuresti, cu experienta din 1999 in spete de drept civil, drept comercial, dreptul muncii, drept administrativ-fiscal, dreptul familiei
(civil, contracte civile, redactare contracte comerciale, infiintari firme, radieri companii, modificari societati, casatorie, divort, partaj, intretinere, incredintare minori)
Română (România)English (United Kingdom)

Viciile de consimtamant in Noul Cod Civil

Marţi, 06 Martie 2012 04:57
Consimtamantul, reprezinta un element esential pentru incheierea unui act juridic, trebuie sa indeplineasca patru conditii pentru a fi valabil: sa provina de la o persoana cu discernamant, sa fie exteriorizat, sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice si sa nu fie viciat.

Potrivit N.C.C consimtamantul este viciat cand este:

  • dat din eroare;
  • surprins prin dol;
  • smuls prin violenta;
  • obtinut prin leziune;

Exista mai multe explicatii aduse de Noul Cod civil.

a) EROAREA este esentiala:

1. cand poarta asupra naturii sau obiectului contractului;

2. cand poarta asupra identitatii obiectului prestatiei sau asupra unei calitati a acestuia ori asupra unei alte imprejurari considerate esentiale de catre parti in absenta careia contractul nu s-ar fi incheiat;

3. cand poarta asupra identitatii persoanei sau asupra unei calitati a acesteia in absenta careia contractul nu s-ar fi incheiat.

De asemenea a fost introdusa eroarea de calcul- eroare  care priveste simplele motive ale contractului nu este esentiala, cu exceptia cazului in care prin vointa partilor asemenea motive au fost considerate hotaratoare.

Contractul nu poate fi anulat daca faptul asupra caruia a purtat eroarea putea fi, dupa imprejurari, cunoscut cu diligente rezonabile.

Pe de alta parte, simpla eroare de calcul nu atrage anularea contractului, ci numai rectificarea acestuia, afara de cazul in care, concretizandu-se intr-o eroare asupra cantitatii, a fost esentiala pentru incheierea contractului. Eroarea de calcul trebuie corectata la cererea oricareia dintre parti.

Noutatea adusa de N.C.C consta in faptul ca pana si eroarea esentiala poate fi acoperita, in sensul ca legiutorul lasa la latitudea partilor daca invoca sau nu aceasta cauza de nulitate iar textul de legel reglementat de vechiul Cod Civil scria ca "eroarea nu produce nulitate decat cand cade asupra substantei obiectului conventiei", ceea ce insemana ca in aceste conditii efectul era nulitatea, fara ca partile sa poata trece peste acest obstacol.

In lumina Noului Cod Civil putem spune ca primeaza vointa partilor.

b) DOLUL

Consimtamantul este viciat prin dol atunci cand partea s-a aflat intr-o eroare provocata de

manoperele frauduloase ale celeilalte parti ori cand aceasta din urma a omis, in mod fraudulos, sa il informeze pe contractant asupra unor imprejurari pe care se cuvenea sa i le dezvaluie.

Partea al carei consimtamant a fost viciat prin dol poate cere anularea contractului, chiar daca eroarea in care s-a aflat nu a fost esentiala.

Dolul nu se presupune, ci trebuie dovedit de catre cel care il invoca.

In ceea ce priveste dolul noutatea  din N.C.C consta in dolul comis de un tert, situatie nereglementata in vechiul Cod Civil.

De asemena se prevede ca "Partea al carei consimtamant a fost viciat prin dol poate cere

anularea contractului, chiar daca eroarea in care s-a aflat nu a fost esentiala”, ceea ce inseamna potrivit legiuitorului chiar daca dolul nu cade asupra unuia din elemente esentiale acesta poate fi invocat.

O alta noutate consta in reglementare in mod clar a raprotului de prepusenie cu privire la dol:  art.1225 alin 3 "Contractul este anulabil si atunci cand dolul emana de la reprezentantul, prepusul ori gerantul afacerilor celeilalte parti”.

c) VIOLENTA

Este definita de Noul Cod civil ca o temere justificata indusa, fara drept, de cealalta parte sau de un tert.Exista violenta cand temerea insuflata este de asa natura incat partea amenintata putea sa creada, dupa imprejurari, ca, in lipsa consimtamantului sau, viata, persoana, onoarea sau bunurile sale ar fi expuse unui pericol grav si iminent.

Violenta poate atrage anularea contractului si atunci cand:

• este indreptata impotriva unei persoane apropiate, precum sotul, sotia, ascendentii ori

descendentii partii al carei consimtamant a fost viciat;

• se prezinta sub forma de temere insuflata prin amenintarea cu exercitiul unui drept facuta cu scopul de a obtine avantaje injuste.

In schimb, simpla temere izvorata din respect, fara sa fi fost violenta, nu atrage anularea contractului.

In toate cazurile, existenta violentei se apreciaza tinand seama de varsta, starea sociala, sanatatea si caracterul celui asupra caruia s-a exercitat violenta, precum si de orice alta imprejurare ce a putut influenta starea acestuia la momentul incheierii contractului. Prevederile Noului Cod Civil reglementeaza caracterul ca si standard de stabilire a violentei ca si viciu de consimtamant.

d) LEZIUNEA

In ceea ce priveste leziunea, aceasta a fost introdusa prin Noul Cod Civil in categoria viciilor de consimtamant. Exista leziune atunci cand una dintre parti, profitand de starea de nevoie, de lipsa de experienta ori de lipsa de cunostinte a celeilalte parti, stipuleaza in favoarea sa ori a unei alte persoane o prestatie de o valoare considerabil mai mare, la data incheierii contractului, decat valoarea propriei prestatii.

Existenta leziunii se apreciaza si in functie de natura si scopul contractului Leziunea poate exista si atunci cand minorul isi asuma o obligatie excesiva prin raportare la starea sa patrimoniala, la avantajele pe care le obtine din contract ori la ansamblul circumstantelor.

Sanctiune

Partea al carei consimtamant a fost viciat prin leziune poate cere prin instanta, la alegerea sa, anularea contractului sau reducerea obligatiilor sale cu valoarea daunelor-interese la care ar fi indreptatita